Contact

MD Medica Sp. z o.o.
phone: +48 58 344 47 32
phone: +48 58 732 91 63
fax: +48 58 728 23 19
mdmedica@mdmedica.pl

ul. Kliniczna 1B
80-402 Gdańsk

Address for correspondence:
ul. Skrzatów 22
83-050 Kolbudy

Account no (IBAN):
PL15124012711111001028281547

PEKAO S.A.
Swift: PKOPPLPW